แจ้งเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ eService
ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าจะมีการเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ eService ผ่านเว็บไซต์ InnovestX.co.th ในวันที่ 7
ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน eService ได้ที่ Streaming App และ InnovestXonline ได้ตามปกติ
ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งาน eService ผ่าน InnovestXonline (คลิกที่นี่)